Privacyverklaring Walk of Fame

Maart 2019

Deze website wordt in opdracht van de gemeente Almere beheerd door een externe partij. De gemeente Almere is de verwerkingsverantwoordelijke. Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. De gemeente Almere heeft een algemene Privacyverklaring. In aanvulling hierop leggen we je in de onderstaande privacyverklaring uit wat we specifiek bij de website https://walkoffamealmere.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de gemeente Almere.

Welke gegevens leggen wij van jou vast en voor welke doelen?
We gebruiken je gegevens om jou een terugkoppeling te geven van de genomineerde onderwerpen. Dit doen wij op basis van jouw toestemming*.

Hiervoor gebruiken we jouw naam en e-mailadres.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Welke rechten heb je?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben en deze eventueel wilt laten aanpassen, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Wil je meer weten over jouw rechten? Kijk dan op:  de algemene Privacyverklaringvan de gemeente Almere. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we met de juiste persoon te maken hebben.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken kan de website worden verbeterd.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Hoe lang bewaren we  jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de gemeente. Je kunt ook contact opnemen met de heer P.M.H. Korremans onze Functionaris Gegevensbescherming via 14 036 of FG@almere.nl. Jouw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.  Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Nederlandse  privacy toezichthouder,  de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Gemeente Almere                 
Stadhuisplein 1          
1315 HR Almere                   
info@almere.nl
Tel. 14 036